Informace o ochraně dat

Peek & Cloppenburg klade velký důraz na ochranu osobních dat a zavazuje se dodržovat zákonná ustanovení o ochraně dat.

Když navštívíte naši webovou stránku, není nutné, abyste uváděli údaje o své osobě. Pokud jednotlivé funkce a služby nabízené prostřednictvím naší webové stránky vyžadují uvedení osobních údajů, jejich uložení a použití, budete předem zvlášť upozorněni a informováni.

Můžete svůj prohledávač nastavit tak, aby Vás předem informoval o uložení cookies. Můžete přijetí cookies také zcela odmítnout. Odmítnutí cookies pak může v určitých případech technicky vést k omezení funkčnosti naší webové stránky.
Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďují a ukládají data k marketingovým a optimalizačním účelům. Z těchto dat se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. K tomuto účelu lze použít cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v dočasné paměti internetového vyhledávače návštěvníka stránky. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového vyhledávače bez osobních dat. Data zjištěná pomocí technologií etracker nebudou bez povolení dotčené osoby použita k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nebudou spojována s osobními daty o nositeli pseudonymu. S tímto zjišťováním a ukládáním dat lze kdykoli v budoucnu vyjádřit nesouhlas.

Se všemi dotazy týkajícími se ochrany dat se můžete obracet na odpovědného pracovníka pro ochranu dat společnosti Peek & Cloppenburg KG:

osoba pověřená ochranou dat
Mechelgasse 1
A-1030 Wien
ochrana-dat@peek-cloppenburg.cz


Informace týkající se ochrany osobních údajů

Společnost Peek&Cloppenburg klade velký důraz na ochranu osobních údajů a zavazuje se dodržovat zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Poskytnutím níže uvedených údajů společnosti Peek&Cloppenburg s.r.o., se sídlem Na Pankráci 86/1727, 140 00 Praha 4, IČ: 261 85 385 („P&C“), udělujete svůj výslovný souhlas k tomu, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly v uvedeném rozsahu až do odvolání zpracovávány společností P&C a/nebo společností Fashionation Online KG, se sídlem Mechelgasse 1, A-1030 Wien, Rakousko („dále jen „Fashionation Online“), pro následující účely:

1. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci programu zákaznické karty P&C za účelem průzkumu trhu

V rámci programu zákaznické karty P&C budeme zpracovávat (tj. zejména shromažďovat, uchovávat a dále vyhodnocovat) Vaše jméno, příjmení, údaj o pohlaví a korespon denční adresu. Na základě Vašeho uvážení nám také můžete poskytnout Vaše datum narození, jakož i telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat. V případě zájmu o zasílání e-mailového newsletteru nám můžete poskytnout také Vaši e-mailovou adresu (souhrnně dále jen „zákaznické údaje“). Při každém použití zákaznické karty P&C budou zpracovávány údaje o jejím využití. Jedná se přitom o údaje, které naleznete na pokladním bloku, a to konkrétně způsob platby, zákaznické číslo, datum, místo, předmět a hodnota Vašich nákupů, jakož i údaje o uplatněných poukázkách a účasti na akcích pořádaných P&C. Všechny výše uvedené údaje budou zpracovávány výhradně pro účely programu zákaznické karty P&C, tj. pro účely vytvoření elektronické databáze, nabízení obchodu a služeb společnosti P&C, jakož i dalších marketingových aktivit. Za účelem průzkumu trhu budou výše uvedené údaje používány také pro plánování nových akcí tak, abychom je mohli přizpůsobit Vašim osobním zájmům a potřebám.

1.1. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci programu zákaznické karty P&C pro reklamní účely

S Vaším souhlasem využijeme my a/nebo společnost Fashionation Online Vaše zákaznické údaje a údaje o používání karty také pro účely individualizované poštovní reklamy s informacemi o výrobcích, akcích a nabídkách (nikdy se však nebude jednat o telefonní reklamu). Účast v programu zákaznické karty P&C je však možná i bez udělení souhlasu se zpracováním údajů pro reklamní účely.

1.2. Poučení

Vaše osobní údaje mohou být předány dalším subjektům výhradně za účelem dalšího zpracování na základě pokynů společnosti P&C, jako např. výpočetním střediskům nebo společnostem rozesílajícím dopisy, v jiných případech pouze s Vaším předchozím souhlasem. Poskytnutí osobních údaju je dobrovolné. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to vůči společnosti P&C dopisem doručeným do sídla P&C a vůči společnosti Fashionation Online dopisem doručeným do jejího sídla. Př i odvolání souhlasu za účelem zasílání reklamy se nadále můžete účastnit programu zákaznické karty P&C. Při odvolání souhlasu za účelem průzkumu trhu není účast v programu zákaznické karty P&C bohužel dále možná. Máte rovněž právo na přístup, opravu, zablokování či zlikvidování Vámi poskytnutých údajů, jakož i další práva uvedená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na adrese ochrana-dat@peek-cloppenburg.cz či na adrese sídla společnosti P&C:

Peek&Cloppenburg s. r. o.
Na Pankráci 86
140 00 Praha 4

Mapa stránekOchrana dat Impresum
zpet